de facto - translation & communication
de facto - translation & communication

Prevodi

Cena prevoda zavisi od vrste i složenosti teksta. Rado ćemo izraditi individualnu i prikladnu ponudu za Vaš tekst.

Lektura

Lektorisanje teksta podrazumeva jezičku i stilsku proveru, ali i proveru sadržajnih aspekata kao što su logika i skladnost različitih delova teksta. Lektura jedne dobro sastavljene stranice (1.800 znakova sa razmacima) iznosi 800 dinara.

Ako su potrebne velike izmene i ispravke teksta, cena se povećava - po prethodnom dogovoru sa klijentom.

Trening kod izvornog govornika

 

Vrsta treninga Nivo znanja jezika Cena (u dinarima)
Nemački kao strani jezik Početnici (A1, A2) 3.600 (mesečno*)
  Srednji (B1, B2) 3.800 (mesečno*)
  Napredni (C1, C2) 4.000 (mesečno*)
Nemački za medicinare Svi nivoi 4.000 (mesečno*)
Nemački - poslovna komunikacija Srednji-napredni 4.000 (mesečno*)
Konverzacija (individualno)

od nivoa B1

1.200 (60 min)
Jezički coaching   1.500 (60 min)
Priprema za konkurs u Nemačkoj od nivoa B2 8.000 (blok nastava - 3x3 sata)
Interkulturalni trening   1.500 (po satu)
Retorika i prezentacija

 

1.500 (po satu)

*Mesečna cena se odnosi na grupu od 4-6 polaznika dva puta 90 minuta nedeljno. Za grupe manje od 4 polaznika se cena povećava za 500 dinara.

 

Cene za firme na upit.

 

Contact

You can write us an email:

 

info@defacto-translation-communication.com

 

or use our contact form.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© de facto - translation & communication