de facto - translation & communication
de facto - translation & communication

Trening

Jezički kursevi - nemački kod izvornog govornika

 

Kod nas učite jezik na komunikativan i praktičan način. Svakako je važna i gramatika i vokabular - međutim, težište kod nas je na interakciji i komunikaciji. Pripremićemo Vas na kreativan i šarolik način za upotrebu jezika u konkretnim situacijama, na poslu i u svakodnevici.

 

Nudimo sledeće kurseve:

 

  • Nemački kao strani jezik
  • Nemački za medicinare
  • Nemački u poslovnom kontekstu
  • Konverzacija

 

Nastava se održava ili u malim grupama (do 6 polaznika), u mini grupama (do tri polaznika) ili individualno. Časovi konverzacije su individualni.

Prijavljivanje na poslove u Nemačkoj

 

Sastavljanje motivacionih pisama i pravo ponašanje na razgovoru za posao ne pada lako čak ni na maternjem jeziku, a kada se konkuriše za posao u drugoj zemlji zahteva posebnu pripremu.

 

Na treningu za prijavljivanje na poslove u Nemačkoj učite kako da se predstavite ubedljivo, naglasite svoje sposobnosti i kako da izađete na kraj sa kritičkim pitanjima. 

Budite samouvereni i ubedljivi.

 

Za što uspešniju refleksiju, koristimo video feedback za vežbe.

Retorika i prezentacija

 

Utisak o jednoj prezentaciji zavisi od mnogih faktora. Kakvo je držanje izlagača? Kako koristi jezik? Kako koristi glas i intonaciju? U kakvom je kontaktu sa publikom? Preciznost, ali i senzibilnost u izražavanju, stabilno držanje i jezičke i artikulacione vežbe Vas pripremaju za opuštenu prezentaciju koja ostavlja utisak na slušaoce.

Interkulturalni trening

 

Nesporazumi u međunarodnoj saradnji potiču neretko od kulturoloških razlika, različitih shvatanja i načina razmišljanja i ponašanja. Interkulturalni trening za Srbiju i Nemačku Vas priprema na susret tih dveju kultura i senzibilizuje Vas za interkulturalne razgovore i kontakte.

 

Contact

You can write us an email:

 

info@defacto-translation-communication.com

 

or use our contact form.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© de facto - translation & communication